Get Adobe Flash player

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Модул „Библиотеките като образователна среда”  на обща стойност: 6000 лв.

Създаване на „кът за четене ” със оборудване на  STEM комплект за експериментална работа по природни науки, даващ възможност за мултидисциплинарен подход при изследване на различни научни явления. 

Закупуване на книги.

За  мотивиране на детското четене организиране на срещии мероприятия с представители на   ОБ ”Д-р Иван Богоров” – гр.Карлово и   НЧ „Звездица“- с.Розино.

Теми: „Книгата – прозорец към света“, „Четящи деца – отговорни родители“