Get Adobe Flash player

През учебната 2020-2021 г. в ОУ "Христо Г. Данов" са сформирани 11 групи по проект ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - Национално финансиране.

Дигитална математика - ръководител: Ст. Спасова

В света на компютрите - ръководител: Т. Максимова

Краезнания - ръководител: Р. Антонова

Готварство - ръководител: Б. Генова

Мажоретки - ръководител: Т. Маркова

Аз мога - ръководител: Н. Дуралийска

Фолклорна формация - ръководител: А. Гаваз

Млад приложник - ръководител: Р. Димитрова

Магия от хартия - ръководител: С. Гаджалова

Футбол - ръководител: Л. Константинов

Волейбол - ръководител: Ф. Абди