Get Adobe Flash player

 

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  - 2020/2021 учебна година

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 17

Общо участващи ученици: 92

Ръководители на групи:16

Начало на допълнителните  обученията: 26.10.2020г.

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  - 2019/2020 учебна година

Основна цел на проекта: Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на основно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 12

Общо участващи ученици :72

Ръководители на групи:12

Начало на допълнителните  обученията: 14.10.2019г.

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 2019 г.

Основна цел на проекта: Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на основно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 18

Общо участващи ученици :105

Ръководители на групи:14

Начало на допълнителните  обученията: 10.05.2019г.

График на групите