Get Adobe Flash player

ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино

 

Проект "Твоят час" - фаза II

 

Анкетни карти

 

ПЪРВИ ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

Групите по проект "Твоят час": "Малки мажоретки", с ръководител Т. Колева, "Български народни обичаи и традиции" - ръководител Л. Мотова, "Фолклорна формация за народни песни" - ръководител А. Гаваз, "Приказния свят на буквите" - ръководител Т. Юнакова и "Да усвоим българския език" - ръководител Цв. Вълкова участваха в празничен концерт, посветен на Международния ден на детето.


 

 

АРТ – АТЕЛИЕ ,, МЛАД ПРИЛОЖНИК” 

 

       В ателието учениците от I,,б” клас,работещи по проект ,,Твоят час”,с ръководител госпожа Росица Димитрова,  имат възможност да създават композиции, да рисуват,апликират,моделират,

както и да прилагат математически познания свързани с оригами,знания за цветоусещане.

      В първите часове от всеки модул научават за историята на самото изкуство,което е свързано с дадена култура.

     Учениците добавят собствен поглед и модел на изработвания предмет. Те позакват търпение,сръчност ,работа в екип,толерантност.

                                                                                      

 

 

 

Модул "Футбол" с ръководител Л. Константинов

  

"Приказния свят на буквите - мога да чета"

Учениците от група "Приказния свят на буквите - мога да чета" 2 клас разказват приказки пред своите съученици.

Учениците от шести клас гостуват на децата от групата и им споделят своя опит от часовете по български език и литература.

     

 

„Моят роден език“                                                                                        

В групата  за  преодоляване  на обучителни  затруднения „Моят роден език“ участват  10 деца от  4 клас. В часовете развиваме  и 
задълбочаваме знанията си и уместно използваме съществителни  и прилагателни  имена, глаголи  и наречия.Учениците разказват  и описват свои случки, пишат писма и изработват картички за празници, като използват правилно езиковите  средства. Четем различни  литературни  произведения, стихове и правим  драматизации по любими  приказки.

 


Групата "Да творим красота чрез изобразителното изкуство" участва в изложби на училището по различни поводи - Коледни и новогодишни празници, Кукери и кукерски маски, Баба Марта.

      

 

 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "Интересна и забавна математика"

Дейността на групата е насочена към развиване на уменията за учене и преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по математика. Повишаване на мотивацията за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените сили. В занятията учениците използват образователен сайт "Уча се", решават разнообразни тестове и задачи. По този начин те допълват, развиват и надграждат своите знания, умения и компетентности.

                        

 

 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "В света на математиката"
 



 
" Вече можем да четем и пишем с разбиране..." 3б клас
     
 
 

 

    В периода от 18.XII.2017г. – 22.XII.2017г. в ОУ „Христо Г. Данов“,както и извън него бяха проведени редица мероприятия под надслов ,,Преди Коледа”. В тях взеха участие групите по ,,Готварство” и ,,Моето хоби” с ръководител Борянка Генова, група ,,Малки Мажоретки”с ръководител Таня Маркова , „Фолклорна формация за народни песни” с ръководител Ариф Гаваз, групата за ,,Български народни обичаи и традиции” с ръководител Лиляна Мотова. На събитията бяха поканени: Кмета на с.Розино Ангел Шаламанов, Председател и Членове на Настоятелството към Читалище,,Звездица”, Съвет към Проекта ,,Твоят час”, родители , учители и населението на с. Розино.

  

 

           

 

 

   

Проект "Твоят час" - фаза I

 

ПЪРВИ ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО
На 1.06.2017г. в с.Розино, общ.Карлово, обл.Пловдив,                              
бе проведена публична изява,
организирана от
ОУ ,,Христо Груев Данов” и Кметство - Розино.

Специални гости на събитието бяха:
г-жа Силвия Димова - старши експерт от
Регионално Управление на Образованието- гр. Пловдив;

г-н Теодор Шойлеков - председател на Общински съвет- гр. Карлово,
г-жа Петя Найденова - Директор Дирекция към Община Карлово;
г-н Ангел Шаламанов - кмет на с. Розино;
г-н Димитър Митовски - заместник директор на
Държавно горско стопанство - гр. Клисура;

г-жа Мима Петрова - председател на потребителска кооперация
„Теодоси Марков” с. Розино;

Членовете на Обществен съвет към проект „Твоят час”;
Родители на учениците и жители на с.Розино
Учителите и учениците на ОУ,,Христо Груев Данов”
Празникът започна с рисунки на асфалт, в които се включиха ученици
от цялото училище.

Благодарение на клубовете ,,Моето хоби” и ,,Сръчни ръце” с ръководител
Николина Дуралийска и 
,,Да творим красота чрез Изобразителното
изкуство” с ръководител Нели Юнакова стената до

Физкултурното игрище стана прекрасна!
На Футболното игрище нямаха търпение да се изявят и момчетата от
Клуба по футбол с ръководител Фаик Абди.

Клуба по ,,Готварство” с ръководител Борянка Генова, приготви
много вкусни изкушения за всички гости.

В програмата участваха ,, Големите мажоретки”на училището с
ръководител Таня Колева/Маркова, 
,,Малките мажоретки” , както и
учениците от СИП ФВС - 3ти клас с ръководител Таня Колева/Маркова,

групата ,,Да подобрим знанията си по Български език и Литература” 
с ръководител Рени Антонова, г
рупата ,,Езикът е вселена” с
ръководител Стоянка Манова.

Накрая, но не на последно място представяме групата без която не можем
,,Вокална формация за народни песни”
с ръководител Ариф Гаваз.
Всички те работят по Проект ,, Развитие на способностите на учениците и
повишаване 
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности   ТВОЯТ ЧАС ‘’, 
финансиран
от Оперативна програма ,, Наука и образование за интелигентен растеж’’,
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Всичко това се случи благодарение на организацията на нашия
Директор Таня Караколева и желанието и да работим по проекти !

ПРОМЯНАТА ИДВА, КОГАТО ВСИЧКИ ЗАЕДНО СЕ ЗАХВАНЕМ С НЕЩО ДОБРО!