Get Adobe Flash player

                

       

Бланка на заявление за издаване на ДУБЛИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ можете
да изтеглите от тук –> Бланка за заявление дубликат за свидетелство

Бланка на заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС можете да изтеглите
от тук –>Бланка за заявление за завършен клас

Заявление за записване на ученик - тук

Заявление за преместване на ученик - тук

Заявление за достъп до обществена информация - тук

Протокол за защита на личните данни - тук

Заявление за издаване на УП 2 - тук 

Декларация за съгласие от субекта на данните - тук Условия за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения,               дубликат на свидетелство.

 

        

Правно основание за предоставянето на   административната услуга/издаването на индивидуалния  административен акт Член 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния   административен акт

 Директор на училището 
ТАНЯ КАРАКОЛЕВА
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо  информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за  връзка, работно време

 с.Розино, общ.Карлово, ул. „Христо Ботев“ №55,               тел. 03136/22 61 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.                         web адрес: www.ou-rozino.eu,                                 счетоводство,  8:30 – 12:30     13:30 – 16:30
с.Розино, общ.Карлово, ул. „Христо Ботев“ №55,                  тел. 03136/22 61   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
web адрес: www.ou-rozino.eu,    
счетоводство
,  8:30 – 12:30     13:30 – 16:30

1. Подаване на заявление в училището.

2. Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г. Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

Срок за издаване  6 работни дни

Начини на заявяване на услугата. Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

Такси или цени Не се дължат

Начини на получаване на резултата от услугата Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис

Ред за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд