Get Adobe Flash player

 

ОУ "Христо Г. Данов“ Розино

Обществен съвет

Председател:
Мими Иванова Петрова– общественик

Членове:
1. Антон Минев - зам. кмет на Карлово
2. Сание Юсеин Смаил - родител
3. Анатолий Ангелов Шанов - родител
3. Несибе Нафи Какит - родител

Резервни членове:
1. Минка Любенова Янкова
2. Любен Тодоров Антонов
3. Филип Богданов Илиев
4. Хатидже Фарит Камбер

 

 Правилник за дейността на Обществения съвет

 Протоколи от заседания на Обществения съвет  

Протокол №ОС-02-1/19.03.2021г. 

Протокол №ОС-1/7.10.2020г.

Протокол №4/24.08.2020 г.

Протокол №3/16.03.2020 г.

Протокол № 2/03.12.2019 г.

Протокол № 1/03.12.2019 г.

Протокол № 2/20.02.2018 г.

Протокол № 1/18.09.2017 г.

Становище на обществения съвет 19.03.2021 г.

Становище на обществения съвет 19.03.2021 г.

Становище на обществения съвет 16.03.2020 г.

Становище на обществения съвет 16.03.2020 г. 

       Становище на обществения съвет 25.06.2019г.

Становище на обществения съвет 13.03.2019г.

Становище на обществения съвет