Get Adobe Flash player

 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Седмицата преди 7 декември бе посветена на Христо Г. Данов. Организирани бяха различни инициативи, в които се включиха учениците от 1 до 7 клас.

  • Г-жа Мурджева и Наска Среброва от 7а клас представиха пред ученици от 7 и 4 клас презентацията, спечелила І-во място на състезание в гр. Клисура.
  • Учениците от 3а и 3б клас участваха в състезание по Компютърно моделиране.
  • Проведоха се срещи по футбол, народна топка и тенис на маса.
  • Организиран бе конкурс за рисунка.
  • Учениците от ІІІ и ІV клас писаха съчинения на тема „Моята класна стая“, а по-големите ученици от V до VІІ клас на тема „Какво харесвам в моето училище“.

В празничната програма по случай патронния празник на ОУ "Христо Г. Данов" взеха участие ученици от първи клас с ръководител Р. Антонова, мажоретен състав с ръководител Т. Колева и хор с ръководител Р. Георговска. Гости на тържеството бяха кметът на с. Розино, родители, учители и ученици.  Концертът завърши с поздравителна реч на Таня Караколева - директор на ОУ "Христо Г. Данов" и г-н Шаламанов – кмет на село Розино. Те връчиха награди на учениците, отличили се в конкурсите през седмицата. 


 

 

 

 

 

 

 

 


Обучение по НП  „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.

 

Преподаватели  от ОУ „Христо Г. Данов” с. Розино участваха в обучение със споделяне на добри практики по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура. Те присъстваха на демонстрация за използването на информационните технологии и електронните ресурси: електронната платформа „Феникс“ –електронен дневник, учебни игри и материали с платформата Kahoot, учебни материали с Learning Apps, облачни технологии –Google Disk.

След споделяне на опита с колегите от ОУ „Христо Г. Данов” бе планирано провеждане на открит урок по математика с използване на облачни технологии и подвижната класна стая, с която училището разполага.


 

Предай нататък!...

                                                        Нека доброто започне от теб!

С това послание учениците от II ,,б” се включиха в мероприятията, посветени на Деня на толерантността. С помощта на класния ръководител  госпожа Димитрова, изработиха ,,Цветето на толерантността”. На него записаха  златни правила за уважение, милосърдие, доброта, които трябва да спазват и с гордост да казват: ,,Аз променям моето училище”. Учениците  написаха мисли в ,,Книгата на доброто” и изгледаха презентация поднесена от госпожа Т.Максимова.

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на народните будители

В навечерието на 1 ноември, учениците от 4а и 4б клас поздравиха

учители и ученици от ОУ "Христо Г. Данов" с кратка програма. Тържеството бе организирано от В. Атанасова и Ф. Забунова.

 

 

 

11/01/2018

 

 

 

 

 


Деца четат на деца

       За да покажат какво могат да научат от приказките, учениците от II б клас с класен ръководител госпожа Р. Димитрова и учител ЦДО госпожа Б.Генова, отидоха на гости при по-малките си приятели от ПГ в училището. Прочетоха им приказката ,,Който не работи, не трябва да яде”, за да покажат колко са напреднали за изминалите две години, и че с труд всичко се постига.Госпожа Теохарова и госпожа Нешева почерпиха гостите с бонбони и питка, а децата ги поздравиха с драматизация на  приказката ,, Дядо и ряпа”.

   Така отбелязаха Седмица на четенето / 22-26.10.2018г. /- големи и малки в ОУ,, Христо Г. Данов”- Розино.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Първо място в състезание по случай 190 години от рождението на Христо Данов 

 

 

На 26.10.2018г. ученици от нашето училище участваха в състезание по случай 190 години от рождението на Христо Г. Данов в гр. Клисура. Участници бяха три отбора от гр. Клисура, с. Розино и с. Христо Даново.

Капитан на нашия отбор бе Наска Среброва от 7а клас. Участие взеха още Дуйгу Бобева и Златка Балтова от 7б клас и Зейнеб Османова от 6б. Състезанието протече в три кръга: І кръг - Всеки отбор представи презентация на своето училище и разказа част от историята му. ІІ кръг - отборите отговаряха на въпроси, отнасящи се за живота и делото на Христо Данов. ІІІ кръг - участниците сглобяваха пъзел с лика на Данов.

В първи кръг Наска направи увлекателна и доста изчерпателна презентация, която се хареса на всички присъстващи в залата. Нашият отбор най-сериозно и отговорно се отнесе към поставените задачи от журито. Момичетата отговаряха изчерпателно и допълваха въпросите на другите отбори. След оспорвана и трудна битка отборът на ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино спечели първо място.

Благодарим на момичетата, които положиха доста усилия, за да се подготвят за състезанието.

Благодарим на г-жа Н. Христова, която ги подготви и на г-жа Д. Мурджева за оказаната подкрепа и помощ.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/29/2018

 


  

Във връзка със седмицата на четенето учениците от 3 б клас посетиха първокласниците на госпожа Дуранкиева, за да  им прочетат интересна приказка. Малките домакини демонстрираха наученото в уроците по български език. Срещата беше много приятна за всички участници.

 

 10/27/2018

Учениците от 7а и 7б клас бяха запознати с презентация на тема "Преодоляване на агресивното поведение". Новите знания и умения приложиха на практика в ролеви игри.

 

10/24/2018

 

 

  


 Във връзка с националната седмица на четенето на 23.10.2018г. се проведе Маратон на четенето с учениците от първи "а" и втори "а" клас.

 

       

10/24/2018


28 септември - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА

С турнири по футбол и народна топка, много игри и забавления учениците от ОУ "Христо Г. Данов" се включиха в ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА СПОРТА. За най-добрите имаше награди - грамоти и значки.