Get Adobe Flash player
  1. Основни цели на проекта са :

-Формирането на активно екологично отношение у учениците към проблемите на природата.

2.1. Образователни и екологични цели:

-Придобиване на знания за видовото разнообразие на птиците, местообитанията им, начина на живот,проблеми свързани с храненето и оцеляването им при зимни условия.

-Придобиване на умения за работа с естествени материали.

2.2. Възпитателни цели:

-Изграждане на отговорно и разумно отношение,грижа и любов към птиците  като неразделна част от природната среда.

-Умения за разработване на план за действие и последователното му спазване с упоритост и постоянство.

III. Дейности по проекта

-Ние учениците от Iб и Iв клас участвахме в беседа „Птиците около нас“. Гледахме научно-популярни филми,от които научихме за видовото разнообразие на птиците. Вече разпознаваме някои от  тях- врабче,синигер,гълъб,гугутка. Тези птици не са прелетни и зимуват у нас.

-Извършихме някой наблюдения в училищния двор за промените, които настъпват през зимата-вали сняг, температурите са ниски,липсва храна за птиците, защото когато земята е покрита със снега  птиците гладуват.

-Направихме хранилки за птиците със слънчоглед. Видяхме някои птици-врабчета,гугутки,които кълвяха от хранилките.

-Изработихме 3 къщички за птички и ги монтирахме на дърветата в училищния двор. Надяваме се там да заживеят синигерчета и къщите да станат техен дом.

  1. Постигнати резултати:

-Учениците се запознаха с видовото разнообразие на птиците.

-Придобиха умения за работа в екип,работа по групи,съвместно изработване на продукт.

-Придобиха умения за наблюдения и регистриране промените в природата и живота на птиците .

-Формира се активно екологично отношение у учениците.

-Децата осъзнаха необходимостта от полагане на грижи за птиците през зимата.