Get Adobe Flash player

Ученици от 6 клас участваха в състезание за постояване на фигури по зададени точки с координати като за целта  използваха софтуера Geo Gebra.

Празникът продължи със запознаване на учениците с интересни факти за числото Пи  и викторина със забавни задачи по математика.