Get Adobe Flash player

Национално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас 2018-2019 година

 

         За поредна година учениците от ОУ,,Христо Г.Данов” – Розино, се включиха в    националното състезание на СБНУ. То  предоставя възможност да се стимулира тяхната личностна  и интелектуална  изява, както и да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности.

още...

Обучение по НП  „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.

 

Преподаватели  от ОУ „Христо Г. Данов” с. Розино участваха в обучение със споделяне на добри практики по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура. Те присъстваха на демонстрация за използването на информационните технологии и електронните ресурси: електронната платформа „Феникс“ –електронен дневник, учебни игри и материали с платформата Kahoot, учебни материали с Learning Apps, облачни технологии –Google Disk.

След споделяне на опита с колегите от ОУ „Христо Г. Данов” бе планирано провеждане на открит урок по математика с използване на облачни технологии и подвижната класна стая, с която училището разполага.