Get Adobe Flash player

 

ОУ "Христо Г. Данов“ Розино

Обществен съвет

Председател:
Мими Иванова Петрова– общественик

Членове:
1. Антон Минев - зам. кмет на Карлово
2. Сание Юсеин Смаил - родител
3. Анатолий Ангелов Шанов - родител
3. Несибе Нафи Какит - родител

Резервни членове:
1. Минка Любенова Янкова
2. Любен Тодоров Антонов
3. Филип Богданов Илиев
4. Хатидже Фарит Камбер

 

 Правилник за дейността на Обществения съвет

 Протоколи от заседания на Обществения съвет  

Протокол №ОС-1/7.10.2020г.

Протокол №4/24.08.2020 г.

Протокол №3/16.03.2020 г.

Протокол № 2/03.12.2019 г.

Протокол № 1/03.12.2019 г.

Протокол № 2/20.02.2018 г.

Протокол № 1/18.09.2017 г.

Становище на обществения съвет 16.03.2020 г.

Становище на обществения съвет 16.03.2020 г. 

       Становище на обществения съвет 25.06.2019г.

Становище на обществения съвет 13.03.2019г.

Становище на обществения съвет