Get Adobe Flash player

ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ", с. РОЗИНО

 

   

   Основно училище „Христо Г. Данов” се гордее с дългогодишна история и традиции. Според летописната книга, която се пази в НЧ „Звездица”, много скоро след Освобождението, още след Коледа на 1880г., в селото се открива българско училище.       

  Българското население започва своя духовен, културен и просветен живот. Училището става притегателен център за будните младежи в селото. С годините училището се развива, увеличава се броят и на учителите, и на учениците.

   В дългата му история през неговите класни стаи са преминали               хиляди ученици. И до днес училищната сграда се оглася от смеха на стотици деца, жадни за знания.

                  И до днес хиляди бивши и настоящи учители и ученици се гордеят с това, че животът им е свързан с миналото, настоящето и 
             бъдещето на училище, с дългогодишна история.