Get Adobe Flash player

 ОУ "Христо Г. Данов" 

 

Бюджет- ОУ "Бюджет - ОУ "Христо Г. Данов" с. Розино

 

 

Отчет 2020 година

от 01. 01. 2020 година до 31.12.2020  г.

от 01. 01. 2020 година до 30.09.2020 година

от 01. 01. 2020 година до 30.06.2020 година

от 01. 01. 2020 година до 31.03.2020 година

♦ Първоначален бюджет за годината

 

Отчет 2021 година

 

♦от 01. 01. 2021 година до 31.12.2021  година

♦от 01. 01. 2021 година до 30.09.2021 година

от 01. 01. 2021 година до 30.06.2021 година 

Обобщен отчет 30.06.2021г

от 01. 01. 2021 година до 31.03.2021 година

Първоначален бюджет за годината

Отчет 2019 година

от 01. 01. 2019 година до 31.12.2019 г

от 01. 01. 2019 година до 30.09.2019 година

от 01. 01. 2019 година до 30.06.2019 година

от 01. 01. 2019 година до 31.03.2019 година

Първоначален бюджет за годината

 Отчет 2018 година

♦ отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 година
от 01. 01. 2018 година до 30.09.2018 година

от 01. 01. 2018 година до 30.06.2018 година

oт 01. 01. 2018 година до 31.03.2018 година 

♦ Първоначален бюджет за годината

 

 

Отчет 2017 година

от 01. 01. 2017 година до 31.12.2017 година

от 01. 01. 2017 година до 30.09.2017 година

от 01. 01. 2017 година до 30.06.2017 година

от 01. 01. 2017 година до 31.03.2017 година

Първоначален бюджет за годината

 

 

Отчет -архив

2016